07 Jun

Novica Tošić

Stepen Kategorizacije: Kuća/ * ;Apartman/** Kapacitet: 4 ležaja( 1/3,1/2,1/1) ; 3 ležaja(1/3) Adresa: Selo Sukovo, Pirot Kontakt: 064/2077460 Mejl:instalacijenaca@gmail.com  Napomena:Za informaije o ceni i raspoloživim kapacitetima kontaktirati vlasnika smeštaja ...