Selo Visočka Ržana

24 Aug

Selo Visočka Ržana, nalazi se na 27 km od Pirota, u  centru Gornjeg Visoka na sastavu Dojkinačke i Slavinjske reke. Selo ima takav položaj da se relativno brzo može stići do sela koja se nalaze u njegovom neposrednom okruženju. Na 3 km od sela, u delu vikend naselja Vrelo nalazi se manastir Presvete Bogorodice obnovljen na starim temeljima 1853.g, a od 1984.g. je pod zaštitom države.