Spomenik oslobodiocima Pirota od Turaka

26 Aug

Spomenik oslobodiocima Pirota od Turaka podignut je u starom delu grada pod nazivom Tija Bara gde je živelo isključivo hrišćansko stanovništvo u vreme turske okupacije. Nakon dugih borbi grad je konačno oslobođen 28. decembra 1877. godine kada se u jutarnjim časovima turska vojska povukla iz Pirota digavši u vazduh barutanu u utvrđenju. Danas se taj datum obeležava kao praznik Dan Pirota.