Klisurа Rosomаčke reke

24 Aug

Slavinjsko grlo ili rosomački lonci predstavlja klisuru  rečne doline Rosomačke reke.Nalazi se u blizini  sela Slavinja koje je od Pirota udaljeno 30 km.Do kanjona se dolazi  iz centra sela,za oko 15 minuta laganog hoda.Staza je obeležena  i prolazi kroz jedinstveni reljef ovog dela Stare planine.

Kanjon je nastao intenzivnim usecanjem vodenog toka u stensku masu Stare planine.Za kanjon je karakteristična pojava prečaga u koritu reke,tako da formira impozantan niz slapova i virova(lonaca).Nastali su procesom vertikalne fluvijalne erozije,na mestima gde reka naglo sa kaskada pada u korito,pa se zog velike kinetičke energije vode,vrši usecanje dela rečnog korita,neposredno iza kaskade. Jedinstven prizor ovog reljefa Stare planine predstavlja pravu riznicu neotkrivenog bogastva za sve ljubitelje prirode.

Galerija