Lokaliteti u okolini sela Dobri Do

26 May

U neposrednoj blizini sela Dobri Do,nalazi se mali kaskadni vodopad  Skok,vir pod nazivom Popoviča vir i vidikovac sa velikom rupom u steni,Dupni kamen(kamik).Staze koje vode do ovih prirodnih atrakcija su u potpunosti obeležene i markirane,kako iz centra sela,tako i na dalje sve do  samih lokaliteta.Mogućnost obilaska većeg broja lokaliteta,na jednom pravcu kao i lepota i jedinstvenost ovih atrakcija,dovoljan su razlog za obilazak i šetnju.