Klisura reke Jerme

30 Jan

     Klisura reke Jerme predstavlja jedinstveni kompleks geomorfoloških i hidrografskih oblika i procesa, impozantnu dolinu sa strmim liticama, visine 600-700 metara. Nalazi se u Jugoistočnoj Srbiji 30 km od Pirota. Područje ovog dela rečne doline kao i klisura pripadaju zaštićenom području-Specijalnom rezervatu prirode „ Јеrma“, koje je svrstano  u prvu kategoriju  zaštite i kome pripada 27,5 % flore Srbije sa velikim  brojem endemičnih i retkih vrsta. Prirodno dobro obuhvata masive Grebena i Vlaške planine, u kojima su izgrađeni najinteresantniji speleološki oblici ovog dela Srbije, kao što je pećina Vetrena dupka, kod sela Vlasi, dužine 4150 metara.