14 Jan

Dupni kamen

Dupni kamen ili kamik je veoma atraktivno mesto i predstavlja otvor,rupu(dupku) u steni,po kome je i dobio naziv.Nalazi se u južnom delu planine Del,koja je ogranak planine Vidlič.Ovaj jedinstveni oblik kraškog reljefa razdvaja rečnu dolinu Dobrodolske(Gradašničke) reke od doline V...