24 Aug

Stara Planina park prirode

Uredbom iz 1997. godine Stara planina je stavljena pod zaštitu i proglašena je za park prirode. Kao takva svrstana je u prvu kategoriju pod zaštitom države. Čitavo ovo područje parka prirode karakteriše veliki broj biljnih i životinjskih vrsta, a posebno onih koje su ...