24 Aug

Selo Vojnegovac

Selo Vojnegovac se nalazi na 11 km jugoistočno od Pirota u pravcu granice sa susednom Republikom Bugarskom. Preko samog atara sela prolazio je starorimski put Via Militaris , ali i srednjevekovni putevi prema manastiru Poganovo. Atar samog sela izuzetno je povoljan za šetnju, lov sitne i per...

24 Aug

Selo Visočka Ržana

Selo Visočka Ržana, nalazi se na 27 km od Pirota, centar Gornjeg Visoka na sastavu Dojkinačke i Slavinjske reke. Selo ima takav položaj da se relativno brzo može stići do sela koja se nalaze u njegovom neposrednom okruženju. Na 3 km od sela, u delu vikend naselja Vrelo nalazi se manastir Pres...

24 Aug

Selo Slavinja

Do sela Slavinja se dolazi za oko 45 min automobilom od Pirota. Selo Slavinja nalazi se na 32 km istočno od Pirota i leži na krajnjem zapadnom delu Gornjeg Visoka u podnožju stenovitog i neprohodnog Vidličkog masiva na teritoriji Parka prirode “ Stara planina”. Po predanju ovo je jed...

24 Aug

Selo Jelovica

Do staroplaninskog sela Jelovica se dolazi za oko 45 min automobilom od Pirota. Nalazi se na 33 km severoistočno od Pirota na masivima Stare planine, u dolini Jelovičke reke, na teritoriji Parka prirode Stara planina. To je omanje selo i poslednje je naselje prema granici sa Bugarskom. U samom sel...

24 Aug

Selo Rsovci

Do sela Rsovci se dolazi za oko 35 min automobilom od Pirota. Selo Rsovci je još jedno od gornjevisočkih sela u podnožju Stare planine, na levoj obali reke Visocice. Nalazi se na 24 km istočno od Pirota na teritoriji Parka prirode “Stara planina”. Na 2 km od sela nalazi se mana...