Stara Planina

24 Aug

Uredbom iz 1997. g. Stara planina je stavljena pod zaštitu i proglašena je za park prirode. Kao takva svrstana je u prvu kategoriju zaštite. Celo ovo područje karakteriše veliki broj biljnih i životinjskih vrsta, a posebno onih koje su endemične pa zato i čine ovo područje specifičnim i interesantnim sa svih aspekata a posebno sa aspekta turizma. Karakteristične endemične biljne vrste su: rosulja, runolist, lincura, beli lokvanj, Pančićev pelen, tu raste i najmanji bor u Evropi, bor krivulj, smrče, hrast lužnjak u ataru sela Sopot, crni bor u ataru sela Rsovci i druge vrste. Što se životinjskog sveta tiče, tu se mogu sresti sledeće ptice: tetreb, koga još ima samo na Tari, beli orao, suri orao, droplja, sova i dr. U ovom delu ima ukupno 160 vrsta ptica, a od toga 92 se vode kao prirodna retkost. Od drugih životinjskih vrsta, tu su prisutni medved, srne, divlje svinje, jelen lopatar, vidre, divokoza, slepo kuče, kuna zlatica, vuk, lisica i dr. Na području Stare planine "Arbinje" je pod zaštitom od 1985. g. pod nazivom "Smrča", lokalitet "Tri čuke", stanište bora krivulja, lokalitet "Bratkova strana" stanište smrče, kleke, borovnice i tetreba, lokalitet "Vražja glava" stanište bukve i javora, lokalitet "Kopren" stanište biljke rosulje, lokalitet na području sela Osmakova na brdu Kolaš.

Galerija