Pirotska jagnjijada

30 Aug

Gastronomska priredba, koja se održava u aprilu mesecu, na kojoj se pored najkvalitetnijeg pirotskog jagnjeta izlažu i ostali plodovi tradicionalnog narodnog stvaralaštva:med, sir, ćilimi, grnčarija. Manifestacija se održava u aprilu mesecu, u selu Krupac blizu Pirota. Od 2014. Godine prelazi u organizaciji Turističke organizacije Pirot i Skupštine opštine Pirot.

Organizatori manifestacije: MZ Krupac i Turistička organizacija Pirot.
Telefon za informacije:010/320-838, 010/320-839,
mail: top010@mts.rs,
www.topirot.com

Galerija