O Pirotu

23 Aug

Položaj ove oblasti uslovljen je brojnom raznovrsnošću turističkih motiva i objekata kao i njihovim različitim teritorijalnim rasporedom. Osim toga što zavisi od objekata i motiva, isto tako zavisi i od turističkog pravca kretanja, pa je za ovaj region vezan istočno-mediteranski pravac, tj. pravac koji povezuje Zapadnu i Srednju Evropu sa Bliskim istokom i Istočnim Mediteranom.

Samo područje grada Pirota okruženo je sa severa i severoistoka Starom planinom, sa najvišim vrhom Midžorom 2.169 m n.v. Južni i jugozapadni rub Pirotske kotline čine ogranci Vlaške planine ( 1442 m n.v.) i Suve planine ( 1809 m n.v.) a severozapad Pirotske kotline okružuju ogranci Svrljiške planine ( 1334 m n.v.)

Ovim područjem prolazio je stari antički put, poznat pod nazivom Via Militaris ( vojnički put), kasnije nazvan Carigradski drum.Grad je, prolazeći kroz različite vremenske periode, dobijao različita imena, pa je za vreme Rimskog carstva, u III i IV veku, imao naziv TURRES ( kula). Kroz vreme Pirot je dobijao nazive, kao što su: Pirgos, Thurib, Momčilov grad, Kale. Arheološkim istraživanjem srednjeg dela Pirotskog grada, rezultati ukazuju da je na tom mestu postojalo naselje još pre 5000 godina. Daljim istraživanjima u predelu starog grada otkriveni su i drugi tragovi iz eneolita i gvozdenog doba, a zatim i iz perioda Antike, rane Vizantije i srednjeg veka.

Danas je to grad sa istom važnošću koju je imao i u prošlosti, a sama opština Pirot je jedna od najvećih opština po površini u Srbiji sa ukupnim brojem stanovnika 57.552. U isto vreme je Pirot i sedište Pirotskog okruga, koji obuhvata četiri opštine.

Galerija