Selo Rsovci

24 Aug

Do sela Rsovci se dolazi za oko 35 min automobilom od Pirota. Selo Rsovci je još jedno od gornjevisočkih sela u podnožju Stare planine, na levoj obali reke Visocice. Nalazi se na 24 km istočno od Pirota na teritoriji Parka prirode “Stara planina”. Na 2 km od sela nalazi se manastir Sv.Ilije iz 19 veka dok na 5 minuta laganog hoda preko reke Visočice, u centru sela, u pećini koja se nalazi u podnožju brda Kalik nalazi se crkva Sv. Petra i Pavla 13 v. sa jedinstvenom freskom u hrišćanstvu, gde je Isus prikazan kao mlad i ćelav. Posebna prirodna atrakcija klisura “Vladikina ploča” nalazi se na 40 minuta pešačenja ispod samog sela odnosno na oko 2 km od sela. Dužina klisure je 3 km kroz koju teče reka Visocica. Litice klisure se uzdižu preko 200 m od nivoa reke. Klisuru karakteriše bogatstvo flore, faune, raznih sedimentnih ostataka iz različitih vremenskih perioda kao i veći broj pećina na visini od 86 m od rečnog korita. Do ovih pećina se dolazi isključivo pešice i obavezno u pratnji nekog od lokalnog stanovništva,vodiča ili planinara. Još uvek je ovaj deo pećina neistražen.