Novica Tošić

07 Jun

Stepen Kategorizacije: Kuća/ * ;Apartman/**
Kapacitet: 4 ležaja( 1/3,1/2,1/1) ; 3 ležaja(1/3)
Adresa: Selo Sukovo, Pirot
Kontakt: 064/2077460

Mejl:instalacijenaca@gmail.com

 Napomena:Za informaije o ceni i raspoloživim kapacitetima kontaktirati vlasnika smeštaja

Galerija