Klisura reke Jerme

30 Jan

     Klisura reke Jerme predstavlja jedinstveni kompleks geomorfoloških i hidrografskih oblika i    procesa,impozantnu dolinu sa strmim liticama,visine 600-700 metara.Nalazi se u Jugoistočnoj Srbiji 30  km od Pirota.Područje ovog dela rečne doline kao i klisura pripadaju zaštićenom području-Specijalnom rezervatu prirode        „ Јеrma“,koje je svrstano  u prvu kategoriju  zaštite i kome pripada 27,5 procenata  flore Srbije sa velikim  brojem endemičnih i retkih vrsta .Prirodno dobro obuhvata masive Grebena i Vlaške planine,u kojima su izgrađeni najinteresantniji speleološki oblici ovog dela Srbije,kao što je pećina Vetrena dupka ,kod sela Vlasi,dužine 4150 metara.