Crkva Svete Petke-selo Staničenje

20 Jan

Crkva Svete Petke u selu Staničenje je najstarija crkva u Pirotskom okrugu koja potiče iz 14.veka.Prvobitno crkva je bila posvećena Svetom Nikoli, kasnije je postala  seoska crkva,naziv je promenjen i crkva je danas posvećena Svetoj Petki.Ovaj srednjevekovni objekat,živopisan u periodu od 1331-1332.godine ima izuzetnu vrednost koja se,pored vremena nastanka ogleda i u potretima na zidovima crkve,koji prikazuju ktitore Konstantina,Jefimiju i Arsenija i  pojedine detalje iz njihovog života.Crkva je građena kako grobna crkva,na šta ukazuje i činjenica da je oko crkve pronađeno 113 grobova,dok je arheološkim istraživanjima pronađeno i više grobnica u naosu,glavnom delu crkve i narteksu,dodatku  u  zapadnom delu.Arheološki,najvrednija je traka pronađena u grobnici, koja se nalazi  na spoljnoj ivici crkve,na kojoj je zlatnim koncem izvezeno ime cara Ivana Aleksandra sa titulom "cara Bugara i Grka".Deo živopisa ove crkve,na kome su prikazani ktitori,jedini svedoči o njenom nastanku.

Crkva Svete Petke zaštićena je kao kulturno dobro od izuzetnog značaja 1967.godine