Sukovo

24 Apr

Selo  Sukovo  nalazi se u jugoističnom delu  Pirotske kotline, 18 kilometara od grada, na levoj obali reke Jerme. Selo spada u tip razbijenih sela, sastavljeno  od  više  mahala. Leži na nekoliko brežuljaka, na  ograncima  Vlaške planine. Locirano je pored  nekadašnjih  karavanskih  puteva i postojalo je u vreme Rimljana. Putni pravac: Pirot-Dimitrovgrad(E-70)