Crkva Svetog Đorđa-selo Slavinja

17 Oct

Црква Светог Ђорђа у у селу Славиња изграђена  је на остацима стaре цркве.Тачно време настанка храма није могуће прецизно утврдити али је свакако настао пре 1864.године.Црква је једноставне градње са полукружном апсидом и олтаром изграђеним од камена.Иконостас цркве је интересантан и декорисан дуборезом,рађен у периоду између  1848-1853.године,док су  од живописа храма остали само фрагменти.Црква је под заштом државе,као културно добро од 1984.године.

 

Galerija